Bowflex i-Trainer

Bowflex i-Trainer

Bowflex i-Trainer evaluates của cấp của việc tập thể hình
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
Phiên bản mới nhất:
3.4.9 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
The Nautilus Group, Inc.
Giờ anh có thể tự huấn luyện viên cá nhân 24/7 ở nhà của anh cùng với những Bowflex i-Trainer phần mềm. Cái này tương tác phần mềm đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng với Bowflex Tập về Nhà, hướng dẫn anh thông qua mỗi tập thể dục và ghi âm của sự tiến bộ.
Chính tính năng:
- Evaluates của mức thể hình
- Giúp cậu có thể xác định được sức mạnh của cậu-huấn luyện mục tiêu
- Cho thấy routines mục tiêu được gặp mục đích của anh
- Dấu vết gì, và assesses sự tiến bộ của ông
- Dạy cậu mẹo đó là làm cho rõ lên việc tập thể hình của anh kết quả
Thông tin được cập nhật vào: